Foreningens formål

  1. Vi skal være premissleverandør for fagfeltet alders og sykehjemsmedisin både innad i Dnlf og i samfunnet for øvrig
  2. Bidra i utvikling av «Kompetanseområdet alders og sykehjemsmedisin» 
  3. Bidra til kvalitetsutvikling, kompetanseheving, forskning og undervisning 
  4. Fremme rekruttering innenfor fagfeltet 
  5. Bidra til tverrfaglig samarbeid både nasjonalt og internasjonalt 
  6. Delta i høringsuttalelser og arbeidsgrupper i fagfeltet