Bli medlem

Ordinært medlemskap er åpent for alle medlemmer av Den norske legeforening som arbeider med eller har interesse for alders- og sykehjemsmedisin.

Det er mulig å bli assosiert medlem etter søknad, for utenlandske leger, personer fra andre yrkesgrupper og institusjoner.

200 kroner i året for leger, 100 kroner for medisinstudenter.

Du kan melde deg inn ved å sende en epost til medlem@legeforeningen.no

Oppgi: Navn og medlemsnummer i Legeforeningen.

E-posten bør helst komme fra den som er registrert i din profil på www.legeforeningen.no

Merk: «Medlemskap i Nfas». Send gjerne kopi til: nfas.mail@gmail.com