Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Om oss

StyretProfilbilde
Leder
Pedersen, Kyrre
Profilbilde
Medlem
Hægstad, Lars Kåre
Profilbilde
Medlem
Jansen, Kristian
Profilbilde
Medlem
Morvik, Marte Borgmo
Profilbilde
Medlem
Norseth, Linn Christin Flindal
Profilbilde
Varamedlem
Pedersen, Kathrine Martine Gregersen
Profilbilde
Varamedlem
Stensvold, Line Moe