Norsk forening for allergologi og immunpatologi

Spesialforening

Aktuelt

Æresmedlemmer i NFAI

Kai-Håkon Carlsen og Aud Berstad
28. september 2016
Æresmedlem NFAI
Stolte prisvinnere

NFAIs vedtekter sier at foreningens kan oppnevne personer hvis innsats har vært av stor betydning for utviklingen innen allergologi i Norge. Det er vel ingen tvil om at Kai-Håkon Carlsen og Aud Berstad oppfyller disse kriteriene, og ved årets høstmøte ble de nybakte pensjonistene hedret med Æresmedlemskap i Norsk Forening for Allergologi og Immunpatologi.