Æresmedlemmer i NFAI

Kai-Håkon Carlsen og Aud Berstad
Æresmedlem NFAI
Stolte prisvinnere

NFAIs vedtekter sier at foreningens kan oppnevne personer hvis innsats har vært av stor betydning for utviklingen innen allergologi i Norge. Det er vel ingen tvil om at Kai-Håkon Carlsen og Aud Berstad oppfyller disse kriteriene, og ved årets høstmøte ble de nybakte pensjonistene hedret med Æresmedlemskap i Norsk Forening for Allergologi og Immunpatologi.