Program Høstmøte 2021

Voksentoppenseminaret/Høstmøtet NFAI arrangeres 18.-19. November 2021 og møte blir digitalt.

Dag 1: Torsdag 18.11.2021

Møteleder digitalt: Styre NFAI

Allergen immunterapi

09:00-09:15 Velkommen (Marie Alnæs og Iren Mathews)
09:20-09:50 Kloke valg i SCIT versus SLIT (Knut Øymar)
09:55-10:15 Status ny veileder i praktisk allergen immunterapi (Torgeir Storaas)
10:15-10:30 Pause

Penicillinallergi

10:30-10:50 Penicillinallergi og Penicillinprosjektet OUS (Theresa Løvold Berents)
10:55-11:15 Penicillinprosjektet HUS (Marie Alnæs)

11:15 til 11:45 Lunsjpause

Eosinofili

11:45-12:15 Høy total IgE - Når og hvordan utrede (Martin Sørensen)
12:20-13:00 Eosinofilt syndrom (Nessar Ahmad Azrakhsh)
13:00-13:20 Pause
13:20-14:00 Eosinofili i GI- tractus (Margit Brottveit)
14:05-14:35 Eosinofil sykdom i luftveier (Anders Tøndell)
14:40- 15:20  Årsmøte NFAI

Forelesere/møteledere:

Jon Olav Hunderi, nestleder NFAI,PhD, overlege barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Østfold  Kalnes
Marie Alnæs, Leder NFAI. Overlege ved Regionalt senter for astma allergi og annen overfølsomhet i Helse Vest.
Knut Øymar, professor UiB, overlege, Barne og undomsklinikken SUS
Torgeir Storaas, PhD, seksjonsoverlege og leder av Regionalt senter for astma, allergi og annen overfølsomhet i Helse Vest.
Gunhild Körner, styremedlem NFAI. Overlege ved Barneavdelingen Haugesund sykehus
Helene Lindvik, styremedlem NFAI. Pediater, Sandvika Barnelegesenter
Lotte Marie S. Haavik, styremedlem NFAI,  stipendiat ved Oslo Universitetssykehus, Barneavdelingen for allergi og lungesykdommer.
Marte Sæverås, styremedlem NFAI, overlege i lungemedisin SUS.
Martin Sørensen, PhD, overlege, Regionalt senter for astma allergi og annen overfølsomhet i Helse Nord.
Nessar Ahmad Azarakhsh, overlege seksjon for blodsjukdommar, medisinsk avdeling HUS
Margit Brottveit, PhD, overlege ved Gastromedisinsk avdeling og Regionalt senter for astma, allergi og annen overfølsomhet OUS
Anders Tøndell, overlege og leder for Regionalt senter for astma, allergi og annen overfølsomhet iHelse Midt-Norge.
Theresa Løvold Berents, PhD, privat spesialist i dermatologi og overlege ved Regionalt senter for astma, allergi og annen overfølsomhet i Helse Sør-Øst, OUS Ullevål.

Dag 2 Fredag 19.11.2021

Møteleder digitalt: Iren Mathews, Geir Håland, Karin C. Lødrup Carlsen

Timing of complementary feeding in infancy and allergy development

09:00-09:10 Welcome and introduction (Geir Håland and Karin C. Lødrup Carlsen)
09:15-09:45 What evidence exists (Michael Perkin)
09:50-10:05 Infant feeding guidelines, UK, USA; Australia (Michael Perkin)
10:10-10:25 Infant feeding guidelines Norway/Scandinavia/other Europe (Håvard O. Skjerven)
10:25-10:40 Pause
10:40-10:55 Norwegian national guideline on infant nutrition (Gry Hay)
11:00-11:25 Results from the PreventADALL study (Karin C. Lødrup Carlsen)

Siste nytt

11:30-11:50 Bruk av hjemmespirometri (Tonje Reier-Nilsen)

11:50-12:20: Lunsj

Soppeksponering, allergi og lungesykdom

12:20-12:40 Sopp og fukt i innemiljø relatert til allergi og lungehelse (Eva Lena F. Estesmo)
12:45-13:15 IgE mediert allergi mot muggsopper (Martin Sørensen)
13:20-13:40 Soppinfeksjon i luftveier (Ingvild Heier)
13:40-13:55 Pause
13:55-14:15 Sopp og nese-bihuleproblematikk (Sinan Ahmed D. Dheyauldeen)
14:20-14:50 Hypersensitivitetspneumonitt og sopp (Michael Durheim)
14:55-15:15 Allergisk bronkopulmonal aspergillose (Vegard Hovland)
15:20-15:30 Avslutning (Marie Alnæs og Iren Matthews)

Forelesere/møteledere:

Geir Håland, PhD, overlege ved Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS
Karin C. Lørup Carlsen, professor dr.med, overlege ved Barne-og undomsklinikken UiO og OUS
Michael Perkin,PhD, overlege i pediatrisk allergi ved St. George’s Hospital, amanuensi i pediatrisk allergi ved St. Thomas’ Hospital
Håvard O.Skjerven, PhD,overlege og forsker ved Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS
Gry Hay, dr.philos. Seniorrådgiver i avdeling barne- og ungdomshelse, divisjon folkehelse og forebygging, Helsedirektoratet
Tonje Reier-Nilsen, PhD, overlege ved  Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS
Iren Matthews, PhD, Overlege og avdelingsleder, Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS
Eva Lena F. Estesmo, PhD. Mikrobiolog
Martin Sørensen, PhD, overlege, Regionalt senter for astma allergi og annen overfølsomhet i Helse Nord
Ingvild Heier, PhD, overlege ved Barneavdelingen for kreft og blodsykdommer OUS
Sinan Ahmed D. Dheyauldeen, PhD, overlege ØNH avdelingen OUS
Michael Durheim, overlege lungeavdelingen OUS
Vegard Hovland, PhD, overlege ved Barneavdeling for allergi og lungesykdommer OUS