Norsk forening for allergologi og immunpatologi

Spesialforening

Aktuelt

Kurs - Innføring i molekylærallergologisk laboratoriediagnostikk (MAD)

Torsdag 5. september 2019 i Gamle Logen Oslo.
Se vedlegg for mer informasjon.
11. april 2019