Medlemsbladet

Norsk idrettsmedisin er medlemsblad for Faggruppen for idrettsfysioterapi og Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet. Tidsskriftet skal belyse tverrfaglige idrettsmedisinske forhold rettet mot toppidrett, mosjonsidrett og fysisk aktivitet.
Bilde av forsiden til Norsk Idrettsmedisin, utgave 1, 2019

Tidsskriftet produseres fire ganger i året og sendes ut elektronisk til medlemmer av de nevnte foreningene samt andre interesserte abonnenter.

Oversikt over eldre utgaver: