Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Aktuelt

Grunnkurs i idrettsmedisin

09. juni 2020

Digitalt årsmøte

20. mai 2020
Det blir Digitalt Årsmøte NIMF 2020.Dato: 3 juni kl 18.00, 2020

Helsidirektoratets veileder i smittevern for idrett (Covid-19)

16. mai 2020
Helsedirektoratet kom nylig med egen veileder om smittevern i idretten i forbindelse med COVID-19Kjennskap til innholdet i denne veilederen er viktig for alle leger og annet helsepersonell som blir spurt om hvordan man skal forholde seg til mulig smitte ved ulike idrettsaktiviteter. Norges Idrettsforbund og mange særforbundene har også sine «Koronavettregler» publisert på sine hjemmesider.NIMF anbefaler at du starter med denne veilederen som er oversiktlig og overkommelig å lese igjennom. Har du spørsmål knuttet til en av særidrettene, søk på deres respektive hjemmesider.

Årsmøtet er utsatt

22. mars 2020
Grunnet dagens corona-situasjon har styret i NIMF vedtatt å flytte årsmøtet til et senere tidspunkt.

Nextgen 2020-2021

11. desember 2019
Det er nå bestemt at det vil bli organisert en ny Nextgen-gruppe ved Olympiatoppen i 2020-2021.

Økt oppmerksomhet til forskning på det årlige møtet til AMSSM i 2020?

10. oktober 2019
Gjør deg kjent med temaene i møtet ved å lese vedlagte pdf.

Mye norsk forskning i siste utgave av British Journal of Sports Medicine

08. oktober 2019

Antidopingseminar 28.november 2019, kl. 0845-17.00

18. september 2019

Høring - Etiske retningslinjer for idrettsmedisinsk arbeid

18. september 2019
På vegne av idrettsmedisinsk etikkutvalg sender vi ut høring.

Side 1 av 3