Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Aktuelt

Digitalt årsmøte

Det blir Digitalt Årsmøte NIMF 2020.Dato: 3 juni kl 18.00, 2020
20. mai 2020

Kjære NIMF medlem,

Vi vil nå invitere deg til Digitalt Årsmøtet NIMF 2020.
Dato: 3 juni kl 18.00, 2020
Digitalt verktøy; Zoom

Påmeldingsinformasjon sendes ut på mail til medlemmer, og er du ikke medlem, meld deg inn via hjemmesiden. .
Digital møte link vil sendes ut til påmeldte i forkant av møte.