Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Aktuelt

NIMF og FIFAs forskningspris

NIMF og FIFAs forskningspris gis til førsteforfatter av den beste artikkelen publisert i et internasjonalt tidsskrift det foregående året. Les mer om hvordan du søker.
27. september 2022


NIMF og FIFAs forskningspris gis til førsteforfatter av den beste artikkelen publisert i et internasjonalt tidsskrift det foregående året. 

Artikkelen må være publisert, enten elektronisk eller trykket i perioden

  • 1. september 2021 til 1. september 2022

Artikkelen kan ikke ha vært vurdert for NIMI-prisen tidligere.

Samme person kan ikke vinne prisen mer enn to ganger eller to år på rad

Pengepremien er på NOK 20 000 og de som vinner lager et 10min digitalt foredrag til årets høstkongress

Prisen deles ut på Idrettsmedisinsk høstkongress 2022

SØKNADSFRIST: 15. oktober 2022 
Søknad og PDF av artikkelen sendes til sekretariat.nimf@gmail.com. 
Merk mailen med Forskningspris 2022 avhengig av hvilken kategori artikkelen faller under

Har du spørsmål ta kontakt med sekretariat.nimf@gmail.com

Beste hilsen
NIMF FIFA