Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Kongresser

EFSMAs idrettsmedisinsk høstkongress

Kongressen finner sted 3-5. oktober 2019 i Portoroz i Slovenia.
11. april 2019