Godkjenning som idrettslege NIMF

Ønsker du å se hva som kreves både av klinisk virksomhet og av kurs for å bli autorisert som "Idrettslege NIMF", kan du finne det nedenfor.

Søknad om autorisasjon sendes på epost til sekretariat.nimf@gmail.com  

Ved spørsmål knyttet til godkjenning som du ikke finner svar på her, kan du ta kontakt med leder av autorisasjonskomiteen Torgeir Fjermestad på epost torgeirf@online.no

Kriterier for godkjenning som idrettslege NIMF

  1. Søkeren skal være medlem av NIMF og ha norsk autorisasjon som lege.
  2. Søkeren skal inneha en klinisk spesialitet og være godkjent spesialist i Norge.
  3. Søkeren skal ha fullført Trinn I og Trinn II kurs i Idrettsmedisin, hvert på 40 timer med avsluttende eksamen for hvert av kursene. Eksamen må være bestått.
  4. Søkeren må ha 150 timer kurs/seminarer innen idrettsmedisinske emner.  Av dette skal søkeren ha deltatt på minst 3 Idrettsmedisinske Høstkongresser.
  5. Søkeren må dokumentere gjennomgått antidopingkurs i regi av Antidoping Norge og deltagelse på en offisiell dopingkontroll som observatør.
  6. Søkeren skal ha hatt minst 200 timer pasientrettet praksis som laglege eller 200 timer deltidsarbeid ved idrettsskadeklinikk med dokumentasjon for aktiviteten.

Vedrørende kravet om klinisk Idrettsmedisinsk virksomhet

Ved søknad om godkjenning som ”Idrettslege NIMF” skal man ha norsk godkjenning innen en klinisk spesialitet. I tillegg skal man ha utført klinisk idrettsmedisinsk virksomhet i minst 200 timer, hvorav 60 timer kan være ved en ortopedisk skadepoliklinikk eller lignende. Denne idrettsmedisinske virksomheten vil bare være tellende etter at man har fått sin endelige norske autorisasjon som lege.

Virksomheten kan for eksempel finne sted som laglege som innebærer at man er medisinsk ansvarlig for fotballag, ishockeylag og lignende i de øvre divisjoner. Det vil som regel være denne type lag som ansetter lege i et medisinsk støtteapparat. Det kan også gjelde individuelle idretter som friidrett, padling, roing, orientering og lignende. Hovedpoenget er at virksomheten har hatt et visst omfang med diagnostikk, sykdomsovervåking, skadeprofylakse, undervisning etc.

Idrettsmedisinsk virksomhet kan også finne sted ved en idrettsskadeklinikk. Med idrettsskadeklinikk menes en virksomhet hvor man behandler utøvere akutt, men og følger opp over tid gjennom rehabilitering og retur til idrett - en allsidig idrettsmedisinsk virksomhet. Av de 200 timene kan man ha inntil 50 timer hvor en del av arbeidet er idrettsrelatert, eksempelvis akutt traumatologi, legevakt eller ortopedisk poliklinikk, fysikalsk medisinsk poliklinikk og astmapoliklinikk.

Intensjon er at en betydelig del av pasientgrunnlaget skal være idrettsutøvere i alle aldre. Det er ønskelig at den idrettsmedisinske virksomheten skal ha et allsidig preg eller være av et større omfang innen den spesialiteten man innehar eller utdanner seg til.

Virksomheten skal dokumenteres i en attest fra oppdragsgiver/arbeidsgiver. Attesten skal beskrive omfang og innhold i virksomheten som er utøvd. Attesten må inneholde tilstrekkelige opplysninger til at en vurdering kan foretas av Autorisasjonskomiteen i NIMF.

Krav til kurs

Med hensyn til andre kurs er det viktig at det foreligger muligheter for å vurdere det eksakte innholdet av kurset og relevansen for idrettsmedisin. Det er et gode om det klargjøres at det har vært avholdt kursprøve/eksamen. Kurs med en idrettsmedisinsk vinkling som også er tellende for en klinisk spesialitet inklusive allmennpraksis kan også godkjennes. Kurs innen traumatologi, akuttmedisin, infeksjonsmedisin, astma og allergikurs, småkirurgi osv. Det forventes at man har gjennomført kurs utover det man har brukt i sin spesialisering, for å sørge for en bredde i kursene som er gjennomført