Utlysning av fondsmidler

Stiftelsen Fondet til fremme av idrettsmedisin og idrettsfysioterapi i Norge.

Søknad om tildeling av fondsmidler fra forskningsfondet sendes per e-post. Søknaden skal utformes som en full søknad om forskningsstøtte med prosjektmål, prosjektbeskrivelse og budsjett-/finansieringsplan (se veiledning).

Søknadsberettigede skal være medlem av NIMF eller FFI.

Søknaden med nødvendige vedlegg må være mottatt per e-post senest kl 23.59.59 den 15.september 2019 og sendes til: maehlums@gmail.com.