Foreningens formål

Vi skal virke for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer.

I tillegg skal vi:

  • verne om medlemmenes sosiale, kollegiale og økonomiske interesser
  • fremme den idrettsmedisinske utdannelsen og medisinske vitenskapelige virksomhet
  • fremme idrettsmedisinske tiltak som er egnet til å bedre befolkningens helse.