Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Om oss

Kontakt oss

E-post: 
Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Post sendes til:
Siri Bjorland
Fysikalsk medisinsk avdeling
Oslo universitetssykehus HF
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo