Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet

Om oss

StyretProfilbilde
Leder
Bjorland, Siri
Profilbilde
Nestleder
Bjørneboe, John Andreas
Profilbilde
Medlem
Grønmo, Tone
Profilbilde
Medlem
Haugli, Arne
Profilbilde
Medlem
Heir, Stig
Profilbilde
Medlem
Moseid, Christine Holm
Profilbilde
Medlem
Rønsen, Ola
Profilbilde
Medlem
Torjussen, Jørn
j
Profilbilde
Medlem
Visnes, Håvard