Norsk forening for intervensjonsradiologi

Spesialforening

Velkommen til vårt nettsted

Vi er en spesialforening under Den norske legeforening som har følgende formål:

  • å fremme interessen for intervensjonsradiologi
  • å fremme utvikling og forskning innen intervensjonsradiologi
  • å stimulere til samarbeid og faglig utveksling mellom norske radiologiske avdelinger som beskjeftiger seg med intervensjonsradiologi
Intervensjonslab Foto: Carl Erik Markhus