Norsk forening for intervensjonsradiologi

Møter og aktiviteter

Høstmøte

NFIR Høstmøtet 2020 er avlyst som følge av det pågående koronautbruddet.

Det blir i stedet arrangert et nettbasert årsmøte med generalforsamling for medlemmene i løpet av høsten 2020.

Informasjon om det digitale møtet vil bli lagt ut her etter hvert.