Norsk forening for intervensjonsradiologi

Møter og aktiviteter

Velkommen til høstmøte 2022 1. og 2. september i Tønsberg

Vi jobber med et program som vi tror blir spennende. Booking kommer i nærmeste fremtid.
Bilde fra høstmøtet Norsk forening for intervensjonsradiologi 2019

Som vanlig blir det årsmøte og sosial middag i etterkant av høstmøtet.