Norsk forening for intervensjonsradiologi

Møter og aktiviteter

Høstmøte

NFIR Høstmøtet 2020 er avlyst som følge av det pågående koronautbruddet.

NFIR avholder et nettbasert årsmøte med generalforsamling for medlemmene torsdag 22. oktober 2020 kl. 15.00, på Zoom.

Lenke til deltakelse vil bli publisert om kort tid.