Norsk forening for intervensjonsradiologi

Spesialforening

Aktuelle saker

CIRSE 2020 Summit konferanse

Konferansen CIRSE 2020 arrangeres 12.-15. september på internett.
3. september 2020
CIRSE 2020 Summit banner. Kilde: cirse.org/