Norsk forening for intervensjonsradiologi

Spesialforening

2016

Case of the month april 2016

Fin kasuistikk fra St. Olav og Tommy Hammer om endovasculær behandling av livstruende andominalblødning.
31. mars 2016