Norsk forening for intervensjonsradiologi

Spesialforening

2016

Case of the month juni 2016

Lars Olav Holmen og Tord Stener Letting fra Sykehuset Østfold bidrar med lærerik emboliseringscase for juni. Les og lær. Og bli inspirert til å ta EBIR eksamen!
31. mai 2016