Norsk forening for intervensjonsradiologi

Spesialforening

2017

Case of the month november 2017

Jon Egge i Haugesund har bidratt med en fin kasuistikk for november måned. Behandling av aneurysme i aorta med udekket stent.
3. november 2017