Norsk forening for intervensjonsradiologi

Spesialforening

2019

Case of the month april 2019

Denne måneden presenterer vi et case fra Sykehuset Østfold, fra kollegene Lars Olaf Holmen, Anne Sofie Larsen, Lars Pederstad, Anders Jordal og Tord Letting.
12. april 2019