Norsk forening for intervensjonsradiologi

Spesialforening

2022

Case of the month mars 2022

Månedens spennende case har sitt utspring fra Haugesund. Det handler om preoperativ embolisering av skjelettmetastase med patologisk fraktur.
8. mars 2022