Case of the month mars 2022

Månedens spennende case har sitt utspring fra Haugesund. Det handler om preoperativ embolisering av skjelettmetastase med patologisk fraktur.