Case of the month april 2023

Månedens spennende case har sitt utspring fra Tromsø. CT-transkateterangiografi
ved mikrobølgeablasjon av levertumores er tittelen på foredraget.