Norsk forening for intervensjonsradiologi

2014

Case of the month juni 2014

Angiomyolipom embolisering v/ Sørlandet sykehus Kristiansand.
28. mai 2014