Norsk forening for intervensjonsradiologi

2014

Case of the month oktober 2014

Thoracoabdominale stentgraft v/Asbjørn Ødegård, St. Olavs Hospital, Trondheim.
29. september 2014