Norsk forening for intervensjonsradiologi

2015

Case of the month April 2015

Aorta type B- disseksjon v/Interventionell radiolog Jan Svedberg.
27. mars 2015