Norsk forening for intervensjonsradiologi

2015

Case of the month des 2015

Takk til Thomas Finsen fra St.Olavs hospital og Ole Einar Heieren fra Ullevål, som deler en interessant kasuistikk med oss i adventstiden! Den er relevant og instruktiv for enhver intervensjonsradiolog, om hun arbeider på stort eller lite sykehus.
28. november 2015