Norsk forening for intervensjonsradiologi

2015

Case of the month september 2015

Platoniskt blodtrykk v Eyvind Gjønnæss og Martin Sökjer.
31. august 2015