Norsk forening for intervensjonsradiologi

2019

Case of the month februar 2019

Overlege Asbjørn Ødegård fra St.Olavs hospital deler månedens case med oss.
12. februar 2019