Norsk forening for intervensjonsradiologi

2019

Case of the month oktober 2019

Denne måneden presenterer vi et case fra Haukeland universitetssjukehus, fra Carl Erik Markhus og Audun Braaten. Caset tar for seg pseudoaneurisme i lysken etter EVAR, som behandles vellykket med bruk av AngioSeal lukkedevice.
17. oktober 2019