Norsk forening for intervensjonsradiologi

2021

Månedens case mars 2021

Jørg Geisler og Andreas Tjølsen byr her på sine erfaringer fra Sykehuset i Vestfold. Tema for caset er hvordan bruke stentgraft utenom IFU.
2. mars 2021