Norsk forening for intervensjonsradiologi

Om intervensjonsradiologi

Bruk av ultralyd i radiologisk intervensjon

Av overlege Arne Heilo, Radium- Rikshospitalet, Oslo.

Hva forstår man med begrepet ultralydveiledet intervensjon? Det betyr at man bruker ultralyd til å se inn i kroppen, og ved synets ledelse kan føre nåler eller katetre (slanger) inn i ønskete områder i kroppen.

Ultralydbølgene brukt i medisinsk diagnostikk går ikke inn i luft eller normalt ben. Man kan derfor ikke benytte ultralyd til punksjon hvis målet er dekket av luft eller normalt ben. Alt man kan visualisere med ultralyd kan punkteres ultralydveiledet.

Ultralydveiledet intervensjon benyttes både til diagnostikk og behandling, enten alene eller sammen med annen radiologisk apparatur.

Områder der ultralyd benyttes alene:

 1. Til celle- og vevsprøver (cytologisk og histologisk biopsi)
 2. Til diagnostikk eller drenasjebehandling av væskeansamlinger
  a. Væske i bukhulen (ascites)
  b. Væske i lungeposen (pleuravæske)
  c. Væske i hjerteposen (pericardvæske)
  d. Væskehulrom (cyster) i solide organer
  e. Lymfelekkasje (lymfoceler)
  f. Kroppsvæskeansamlinger (seromer)
 3. Til diagnostikk og drenasjebehandling av betennelser (abscesser)
 4. Til injeksjonsbehandling (ablasjon / sklerosering) av solide svulster eller væskehulrom (cyster)

Områder der ultralyd benyttes sammen med annen radiologisk apparatur:

 1. Til punksjon av nyrer for urinveisavlastning
 2. Til punksjon av galleganger ved avlastning av galleveiene
 3. Til kateterisering av blodårer for diverse formål
  a. Cellegiftbehandling
  b. Ernæring
  c. Høsting av stamceller fra blod
  d. Blodåresklerosering

Instruktive videofilmer som eksempler på celle- og vevsprøver

Instruktiv videofilm om pleuravæsketapping