Norsk forening for intervensjonsradiologi

Om intervensjonsradiologi

Venøs intervensjon

Behandling av blodpropp i samleårer ved Jostein Gleditsch, Overlege ved Radiologisk avdeling, Sykehuset Østfold.