Geir Hafsahl NFIR æresmedlem 2016

Geir hengte fra seg blyfrakken for siste gang i april 2015 og begynte da sin pensjonisttilværelse. Han kan se tilbake på over 30 år som aktiv intervensjonsradiolog.

Geir er fra Sandnes og Rogalending i dialekt og hjertet. Sønn av en dermatolog, tok han først utdanning som lærer. Da han satt med avgangsbevis som beste på sitt kull, innså han at det ikke var lærer han egentlig ønsket å bli.  Han hengte like godt på et medisinstudium,  og med en åpenbar kirurgisk legning søkte han ass.legestilling på kirurgisk avdeling i Stavanger. Da det ikke var ledige stilling der, og han ønsket å forbli i hjemtraktene, takket han ja til en «ventestilling» på Røntgen. Der oppdaget man rask hans praktiske evner og talent for nåler og katetre, og ga ham plass på intervensjon. Dermed var Geir hektet, og hans faglige skjebne beseglet!

Da han kom til Ullevål på 80-tallet fortsatte han sin innsats for etablering og utvikling av intervensjonsradiologien i Norge. Sammen med Tore Gjølberg, Dag Bay, Staal Hatlinghus, Jan Wirsching og andre, representerer han pioner-generasjonen innen vårt fag. Etterhvert besluttet den samme gruppen å danne intervensjonsradiologisk forening for å fremme fagutvikling og undervisning – og ikke minst knytte sosiale bånd blant kolleger.

Til tross for at Geir tidlig valgte å satse på en klinisk hverdag og en praktisk tilnærming til faget og dets utvikling fremfor en akademisk karriere,  er han medforfatter i tallrike publikasjoner.  Og læreren i ham sov aldri: Geir var instruktør i grisekursene og la sin sjel i utdanning av både radiografer og yngre kolleger.

I 1995 ble Geir hentet til Rikshospitalets nye Intervensjonssenter. For å beholde nok praktisk arbeide i årene som fulgte fikk han gradvis overflyttet sin stilling til Radiologisk avdeling. Der fikk han etablert en velfungerende intervensjonsradiologisk enhet med høy faglig kvalitet og egen vaktordning.  Geir var flink med pasienter, kommuniserte godt og fikk både pasientene og kollegaer i opplæring til å følge seg trygge i situasjonen.

Geir har betydd mye for norsk intervensjonsradiologi, og hedres av foreningen han selv var med å stifte med velfortjent æresmedlemskap. NFIR takker for mange års god innsats, først fremst for pasientene, men også for faget og kollegaer.  

Bilde av Geir Hafsahl

Geir i sitt otiums rette element - øysamfunnet Kvitsøy ut i havet fra Stavanger