Nils Einar Kløw NFIR æresmedlem 2019

Nils Einar er født 28.06.54, han er gift med Judit og har 3 barn og 4 barnebarn. Han vokste opp i Oslo, nærmere bestemt på Bøler og Grorud.

Han har en variert bakgrunn, han likte blant annet å bygge og reparere biler. Han tok reallinja ved Groruddalen gymnas 1970-73. ”Poengsamler” på Hudavdelingen ved Rikshospitalet 1973-74, og startet opp på medisin i Tromsø i 1974. Turnustjeneste tok han ved Farsund sykehus og i Halsa kommune.

Arbeidsliv

Nils Einar var assistentlege i radiologi 1983-86 i Tromsø, deretter lektor i radiologi og fysiologi 1986-89. Han ble professor i radiologi i 1998 ved OUS Ullevål. Han har påtatt seg mange verv, og var bl.a. leder av spesialitetskomiteen i radiologi 2002-06, leder av Radiologforeningen 2007-12. I tillegg var han med på å starte Radforsk sammen med Jarle Rørvik i 2010.

Intervensjonsradiologi

Nils Einar startet sin intervensjonsradiologiske karriere i 1984 etter et år som assistentlege i Tromsø. Han var tidlig ute med å gjøre angiografier, cervicale myelografier og coronare angiografier. Han disputerte i 1991 med avhandlingen ”Radiographic contrast media during coronary angiography, an experimental study”. Han var overlege i hjerte-kar radiologi ved Rikshospitalet 1989-96. Deretter reiste han til USA og hadde et ”Fellowship in Cardiovascular and Interventional Radiology” ved University of Minnesota 1996-98. Han fikk altså en utdanning og tok en eksamen innenfor intervensjonsradiologi. Han returnerte fra USA i 1998, og ble professor og overlege ved Hjerte-kar radiologisk avdeling OUS Ullevål. Dette fortsatte frem til 2011, da han ble seksjonsoverlege innen intervensjonsradiologi for den sammenslåtte avdelingen på Ullevål/Aker.

Forskning

Nils Einars forskningskarriere har vært omfattende. Han var medlem og leder av Radforsk 2012-17. Han har mer enn 130 publiserte artikler. Veileder for 17 PhD-kandidater, herav 7 innenfor intervensjonsradiologi.

Undervisning

Selv om kona nå er blitt pensjonist, så er Nils Einar fortsatt meget aktiv innen intervensjonsradiologi og underviser like mye som før. Han er fortsatt veileder for 3 PhD-kandidater som vil disputere de nærmeste årene. Han bor nå på Høvik, litt kortere sykkelavstand til jobb enn da han bodde i Lommedalen. Er hyppig på hytta på Lindesnes hvor kona Judit kommer fra. Han er glad i friluftsliv og mosjonerer jevnlig, bl.a. ofte å se i Oslo Maraton.

Nils-Einar-2.jpg

Samoa

Nils Einar har hatt to opphold på Amerikansk Samoa i Stillehavet. Her var han med på å introdusere intervensjonsradiologi på LBJ Tropical Medical Hospital, samt å etablere radiologisk samarbeid med sykehus på Hawaii.

khs 18.11.19