Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk forening for intervensjonsradiologi

Æresmedlemmer

Nils Einar Kløw NFIR æresmedlem 2019

Nils Einar er født 28.06.54, han er gift med Judit og har 3 barn og 4 barnebarn. Han vokste opp i Oslo, nærmere bestemt på Bøler og Grorud.
25. november 2019

Han har en variert bakgrunn, han likte blant annet å bygge og reparere biler. Han tok reallinja ved Groruddalen gymnas 1970-73. ”Poengsamler” på Hudavdelingen ved Rikshospitalet 1973-74, og startet opp på medisin i Tromsø i 1974. Turnustjeneste tok han ved Farsund sykehus og i Halsa kommune.

Arbeidsliv

Nils Einar var assistentlege i radiologi 1983-86 i Tromsø, deretter lektor i radiologi og fysiologi 1986-89. Han ble professor i radiologi i 1998 ved OUS Ullevål. Han har påtatt seg mange verv, og var bl.a. leder av spesialitetskomiteen i radiologi 2002-06, leder av Radiologforeningen 2007-12. I tillegg var han med på å starte Radforsk sammen med Jarle Rørvik i 2010.

Intervensjonsradiologi

Nils Einar startet sin intervensjonsradiologiske karriere i 1984 etter et år som assistentlege i Tromsø. Han var tidlig ute med å gjøre angiografier, cervicale myelografier og coronare angiografier. Han disputerte i 1991 med avhandlingen ”Radiographic contrast media during coronary angiography, an experimental study”. Han var overlege i hjerte-kar radiologi ved Rikshospitalet 1989-96. Deretter reiste han til USA og hadde et ”Fellowship in Cardiovascular and Interventional Radiology” ved University of Minnesota 1996-98. Han fikk altså en utdanning og tok en eksamen innenfor intervensjonsradiologi. Han returnerte fra USA i 1998, og ble professor og overlege ved Hjerte-kar radiologisk avdeling OUS Ullevål. Dette fortsatte frem til 2011, da han ble seksjonsoverlege innen intervensjonsradiologi for den sammenslåtte avdelingen på Ullevål/Aker.

Forskning

Nils Einars forskningskarriere har vært omfattende. Han var medlem og leder av Radforsk 2012-17. Han har mer enn 130 publiserte artikler. Veileder for 17 PhD-kandidater, herav 7 innenfor intervensjonsradiologi.

Undervisning

Selv om kona nå er blitt pensjonist, så er Nils Einar fortsatt meget aktiv innen intervensjonsradiologi og underviser like mye som før. Han er fortsatt veileder for 3 PhD-kandidater som vil disputere de nærmeste årene. Han bor nå på Høvik, litt kortere sykkelavstand til jobb enn da han bodde i Lommedalen. Er hyppig på hytta på Lindesnes hvor kona Judit kommer fra. Han er glad i friluftsliv og mosjonerer jevnlig, bl.a. ofte å se i Oslo Maraton.

Nils-Einar-2.jpg

Samoa

Nils Einar har hatt to opphold på Amerikansk Samoa i Stillehavet. Her var han med på å introdusere intervensjonsradiologi på LBJ Tropical Medical Hospital, samt å etablere radiologisk samarbeid med sykehus på Hawaii.

khs 18.11.19