Tor Gjølberg NFIR æresmedlem 2017

Det er mange grunner til at Norsk forening for intervensjonsradiologi har besluttet å utnevne Tor Gjølberg til æresmedlem i foreningen.

Tor kom til Aker som 30-åring i 1972. Noen få år senere begynte han på Røntgenavdelingen, der han arbeidet frem til du fylte 70 år.

Tor har vært vitne til en rivende utvikling, både innen diagnostisk radiologi og intervensjonsradiologi. Når det gjelder intervensjonsradiologi har Tor ikke bare vært vitne til utviklingen, men også drevet frem utviklingen av IR i Norge. I mars 1980 utførte Staal Hatlinghuus, Ivar Enge og Tor Norges første PTA i underekstremitetene. Tor var altså en pioner. Og ikke bare det: I flere tiår etter var han hovedgrunnen til at røntgenavdelingen på Aker ble førende i Norge innen intervensjonsradiologi, ikke minst i behandlingen av iskemi i underekstremitetene. Et annet område der han var tidlig ute, var perkutan aneurismebehandling. Det første stentgraftet for abdominalt aortaaneurisme ble lagt på Aker i 1996.

Med bakgrunn som kliniker – Tor er så godt som utdannet nefrolog – lå bak hans store interesse for og kunnskap om kontrastmidler og nyresvikt.

For kollegaer på radiologisk avdeling på Aker har Tors rolle som mentor og støttespiller vært spesielt fremtredende. Tor var alltid til stede, men blandet seg aldri utidig inn under prosedyrene.

Tor liker og er god til å undervise, både internt i avdelingen, for medisinerstudenter og på Legeforeningens kurs.

Når deg gjelder NFIR, så har Tor bidratt betydelig, blant annet som leder og gjennom andre verv i foreningen.

Bilde av Tor Gjølberg som er æresmedlem i NFIR