Lover

Foreningens navn er Norsk forening for intervensjonsradiologi, forkortet NFIR. På engelsk: Norwegian Society of Interventional Radiology.