Norsk forening for leger i legemiddelindustrien

Spesialforening

Spesialforeningen for leger i legemiddelindustrien

Rollen som lege i legemiddelindustrien omfatter hele kjeden av utvikling av legemidler, fra start-up, biotech til selskaper med et bredt utvalg av legemidler tilgjengelig for pasienter.

Piller, blodprøver, stetoskop og et hjerte med hjerterytme. Illustrasjon: Colourbox.com