Norsk forening for leger i legemiddelindustrien

Spesialforening

Spesialforeningen for leger i legemiddelindustrien

Å jobbe som lege i legemiddelindustrien er basert på den faglige kompetansen som leger innehar. Det omfatter hele kjeden av legemiddelutvikling fra forskning og utvikling, til å gjøre godkjente legemidler tilgjengelig for pasientene. En sentral oppgave som lege i legemiddelindustrien er å være den faglige eksperten innenfor aktuelle sykdomsområde.

Piller, blodprøver, stetoskop og et hjerte med hjerterytme. Illustrasjon: Colourbox.com