Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Aktuelt

Ekspertpanelet

09. april 2021
Ekspertpanelet er en nasjonal ordning som gir pasienter med begrenset levetid mulighet for en ny vurdering. Ofte vil dette gjelde pasienter med kreft. Ekspertpanelet vurderer sykdommen og behandlingen som er gitt. Panelet kan gi råd om ytterligere godkjent behandling, leter etter studier i Norge og utlandet og kan gi råd om behandling som ennå ikke er godkjent i Norge. I filmen møter du Amanda som fikk hjelp av Ekspertpanelet.

Kommunalt palliativt team etableres i Bergen

16. februar 2021
De fleste ønsker å være lengst mulig tid hjemme på slutten av livet. Befolkningen eldres med flere sykdommer og krevende behandlinger. Nødvendig palliativ kompetanse og en hensiktsmessig organisering av helsetjenestene i kommunen vil være en forutsetning for å best kunne ivareta eldre og syke mot slutten av livet, så nært som mulig hjemmet.

10. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

12. januar 2021
Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 10. gang med oppstart i november 2021

Landskonferansen i palliasjon 2021

10. januar 2021
Fjorårets konferanse utsatt til 2021 pga. Koronavirus-pandemien. Vår nasjonale palliasjonskongress er viktig! Ikke minst for utvikling av palliativ medisin som eget fagområde. Den organiseres av våre to organisasjoner NFP og NFPM i samarbeid med Kompetansesentrene i lindrende behandling, i år er det Helse Sør-Øst som er vert. Vi vil oppfordre til å ikke gå glipp av Landskonferansen 2021

19.11. 2020 ble det avholdt et heldigitalt årsmøte.

02. september 2020
Torsdag 19. november 2020 ble årsmøtet - endelig - avholdt, via an HELDIGITAL løsning på Zoom grunnet corona-restriksjonene. Årsmøtereferatet er ferdig og er tilgjengelig her.

Kronikk fra NFPM-styret

12. juni 2020
Våren 2020 har representanter fra NFPM-styret skrevet to kronikker. Den første hadde tittelen "Palliativ behandling av pasienter med Covid-19" og ble publisert i Tidsskrift for den Norske Legeforening 03.04.2020. Den andre, en reaksjon på Stortingsmelding om palliasjon, ble publisert i Dagens medisin med tittelen "Tiden er moden for en egen spesialitet i palliativ medisin".

Stortingsmelding nr. 24 2020: Lindrende behandling og omsorg — Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

08. mai 2020
SISTE NYTT i denne saken: 17.11.20 var Stortingsmeldingen debattert i Stortinget. Det ble da fremmet et krav om at sittende regjering må lage en HANDLINGSPLAN FOR PALLIASJON. Fagmiljøet ble hørt! Denne nettredaktøren foreslår 17.11. som nasjonal palliasjons-flaggdag heretter!

COVID-19: Lenker om Palliasjon under Corona-pandemien. Sist oppdatert 2. sept. 20

24. mars 2020
Dødelighetsraten av COVID-19 er ennå usikker, men dessverre er det klart at mange pasienter kan gå inn i en palliativ fase i.l.a. akuttbehandlingen. Derfor har vi samlet en del informasjon om palliasjon ved COVID-19 her fra bl.a. Kompetansesentrene i lindrende behandling, fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, fra EAPC og Kompetansebroen.

Kommunikasjonstips i CORONAens tid

20. mars 2020
Når vi nå invaderes av et virus som kan sette våre pasienter, deres pårørende og oss selv på prøve, kan vi ha nytte av råd om hvordan vi kan ha god kommunikasjon rundt vanskelige tema. Kommunikasjons-veilederen i Seattle; Tony Back, har utarbeidet noen enkle kommunikasjons-tips når kommunikasjonen ikke er så lett. I forbindelse med CORONA-pandemien har han distribuert dette ut for at det kan komme til nytte for alle som ønsker å bruke det.

Side 1 av 8