Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Aktuelt

11. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

11. januar 2023
Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 11. gang med oppstart i september 2023.

Reisebrev fra Mummidalen

03. januar 2023
I slutten av november var gjengen med leger som går nordisk spesialiseringskurs i palliativ medisin samlet igjen. Denne gangen i Naantali Finland, også kjent som Mummidalen. Dette var fjerde av seks moduler, i kurset som er det tiende siden kursene startet i 2001-2002, det nest siste som arrangeres, og det siste kullet der alle de nordiske landene er representert. Her er noen korte inntrykk fra kurset fra de norske kursdeltakerne.

Oxford textbook tilgang ordnet

14. september 2022
Den digitale tilgangen til «Oxford textbook of palliative medicine» for våre medlemmer har vært nede en periode grunnet flytting av den digitale publiseringsplattformen til Oxford University Press. Dette er nå ordnet. Medlemmer kan logge inn og følge instruksene via lenken nederst på hjemmesiden.

Årsmøte 2022

31. august 2022
Årsmøtet i NFPM 2022 finner sted 14.09.2022 i Molde under Landskonferansen i Palliasjon, og vil også kunne følges på MS Teams. Se innkalling og vedlegg under.

PRC seminar i Aarhus

24. mars 2022
PRC arrangerer seminar i Aarhus 16-18. november 2022.

Kodepraksis fra 1.1.22

02. januar 2022
Fra 010122 kommer en ny takst; WRBA30: Annen palliativ behandling. Denne koden skal brukes der kravet til de andre WRBA-kodene ikke er oppfylt, og denne koden gir IKKE refusjonstillegget for palliativ behandling. Med innføring av denne koden vil beskrivelsen av palliasjon være dekket, og det vil derfor ikke være nødvendig å benytte Z51.5 lenger. Z51.5 vil ikke gi noen ekstra informasjon når prosedyrekoder benyttes.

Landskonferansen - send inn abstracts!

22. november 2021
I forbindelse med den 17. landskonferansen i palliasjon som arrangeres i Molde 14. - 16. september 2022, vil vi invitere alle som jobber og er engasjert i det palliative fagfeltet i Norge til å sende inn abstract til konferansen.

Årsmøtet 2021

04. november 2021
Velkommen til årsmøte i NFPM 18.11.2021 kl 17.30 - 18.30, på Scandic Oslo Airport Hotel

Kommunalt palliativt team etablert i Bergen

01. oktober 2021
De fleste ønsker å være lengst mulig tid hjemme på slutten av livet. Befolkningen eldres med flere sykdommer og krevende behandlinger. Nødvendig palliativ kompetanse og en hensiktsmessig organisering av helsetjenestene i kommunen vil være en forutsetning for å best kunne ivareta eldre og syke mot slutten av livet, så nært som mulig hjemmet.

Side 1 av 9