Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Aktuelt

Oxford textbook tilgang ordnet

14. september 2022
Den digitale tilgangen til «Oxford textbook of palliative medicine» for våre medlemmer har vært nede en periode grunnet flytting av den digitale publiseringsplattformen til Oxford University Press. Dette er nå ordnet. Medlemmer kan logge inn og følge instruksene via lenken nederst på hjemmesiden.

Årsmøte 2022

31. august 2022
Årsmøtet i NFPM 2022 finner sted 14.09.2022 i Molde under Landskonferansen i Palliasjon, og vil også kunne følges på MS Teams. Se innkalling og vedlegg under.

PRC seminar i Aarhus

24. mars 2022
PRC arrangerer seminar i Aarhus 16-18. november 2022.

Kodepraksis fra 1.1.22

02. januar 2022
Fra 010122 kommer en ny takst; WRBA30: Annen palliativ behandling. Denne koden skal brukes der kravet til de andre WRBA-kodene ikke er oppfylt, og denne koden gir IKKE refusjonstillegget for palliativ behandling. Med innføring av denne koden vil beskrivelsen av palliasjon være dekket, og det vil derfor ikke være nødvendig å benytte Z51.5 lenger. Z51.5 vil ikke gi noen ekstra informasjon når prosedyrekoder benyttes.

Landskonferansen - send inn abstracts!

22. november 2021
I forbindelse med den 17. landskonferansen i palliasjon som arrangeres i Molde 14. - 16. september 2022, vil vi invitere alle som jobber og er engasjert i det palliative fagfeltet i Norge til å sende inn abstract til konferansen.

Årsmøtet 2021

04. november 2021
Velkommen til årsmøte i NFPM 18.11.2021 kl 17.30 - 18.30, på Scandic Oslo Airport Hotel

Kommunalt palliativt team etablert i Bergen

01. oktober 2021
De fleste ønsker å være lengst mulig tid hjemme på slutten av livet. Befolkningen eldres med flere sykdommer og krevende behandlinger. Nødvendig palliativ kompetanse og en hensiktsmessig organisering av helsetjenestene i kommunen vil være en forutsetning for å best kunne ivareta eldre og syke mot slutten av livet, så nært som mulig hjemmet.

Ekspertpanelet

09. april 2021
Ekspertpanelet er en nasjonal ordning som gir pasienter med begrenset levetid mulighet for en ny vurdering. Ofte vil dette gjelde pasienter med kreft. Ekspertpanelet vurderer sykdommen og behandlingen som er gitt. Panelet kan gi råd om ytterligere godkjent behandling, leter etter studier i Norge og utlandet og kan gi råd om behandling som ennå ikke er godkjent i Norge. I filmen møter du Amanda som fikk hjelp av Ekspertpanelet.

10. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

12. januar 2021
Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 10. gang med oppstart i november 2021

Side 1 av 9