Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Aktuelt

Årsmøte 2020

02. september 2020
DATO for årsmøte 2020 er satt til torsdag 19 november. STED f.d. er OSLO, kanskje som del av Onkologisk Forum (om dette arrangeres), eller som et eget arrangement. Vi arbeider også for at årsmøtet vil kunne overføres DIGITALT parallelt. VALG: HELE STYRET i NFPM er på valg i år! Gode innspill til hvordan valget kan avvikles digitalt, mottas med takk. Har du SAKER som du vil ta opp på årsmøtet? Send dem INNEN 8. OKT. til: kasserer.nfpm@gmail.com

Kronikk fra NFPM-styret

12. juni 2020
Våren 2020 har representanter fra NFPM-styret skrevet to kronikker. Den første hadde tittelen "Palliativ behandling av pasienter med Covid-19" og ble publisert i Tidsskrift for den Norske Legeforening 03.04.2020. Den andre, en reaksjon på Stortingsmelding om palliasjon, ble publisert i Dagens medisin med tittelen "Tiden er moden for en egen spesialitet i palliativ medisin".

Stortingsmelding nr. 24 2020: Lindrende behandling og omsorg — Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

08. mai 2020
HØRING om Stortingsmelding nr.24 (2019-20) vil finne sted 30.09.20 Vi arbeider både med høringssvar, samt med å få delta på høringen. Det er særlig to grunnleggende saker vi ønsker å fremme: 1) Spesialisert palliasjon er nødvendig for at det også skal være en breddekunnskap, en grunnleggende palliasjon, slik Stortingsmeldingen taler for. Det må etableres et utdanningsløp for en SPESIALITET I PALLIASJON. 2) Palliasjon må bygge på LIKHETSPRINSIPPET, og palliative tilbud må etableres som del av de allerede etablerte strukturer for helse og omsorg (sykehjem og hjemmesykepleie). Palliativ behandling bygger på hospice-filosofien, og denne kan utøves uavhengig av hospice-hus. Etablering av enkelte hospice til nytte for de få synes nå være prematurt ifht. å bygge opp palliative enheter/team i HELE Norge for å nå ALLE som trenger det. Denne stortingsmeldingen har det palliative fagmiljøet ventet på siden publiseringen av NOU 2017: 16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende. Imidlertid synes Stortingsmeldingen å hoppe over viktige anbefalinger fra NOU 2017:16.

COVID-19: Lenker om Palliasjon under Corona-pandemien. Sist oppdatert 2. sept. 20

24. mars 2020
Dødelighetsraten av COVID-19 er ennå usikker, men dessverre er det klart at mange pasienter kan gå inn i en palliativ fase i.l.a. akuttbehandlingen. Derfor har vi samlet en del informasjon om palliasjon ved COVID-19 her fra bl.a. Kompetansesentrene i lindrende behandling, fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, fra EAPC og Kompetansebroen.

Kommunikasjonstips i CORONAens tid

20. mars 2020
Når vi nå invaderes av et virus som kan sette våre pasienter, deres pårørende og oss selv på prøve, kan vi ha nytte av råd om hvordan vi kan ha god kommunikasjon rundt vanskelige tema. Kommunikasjons-veilederen i Seattle; Tony Back, har utarbeidet noen enkle kommunikasjons-tips når kommunikasjonen ikke er så lett. I forbindelse med CORONA-pandemien har han distribuert dette ut for at det kan komme til nytte for alle som ønsker å bruke det.

Landskonferansen i palliasjon 2020

17. januar 2020
UTSETTES til MARS 2021 pga. Coronavirus-pandemien. Vår nasjonale palliasjonskongress er viktig! Ikke minst for utvikling av palliativ medisin som eget fagområde. Den organiseres av våre to organisasjoner NFP og NFPM i samarbeid med Kompetansesentrene i lindrende behandling, i år er det Helse Sør-Øst som er vert. Vi vil oppfordre til å ikke gå glipp av Landskonferansen 2020 selv om den nå altså må utsettes til 2021!

Ny medlemsfordel

15. januar 2020
Som medlem i NFPM vil du nå også være medlem av IAHPC

EAPC research 14.-16.mai 2020 - Medlemsfordel: Rabattert kongressavgift!

15. januar 2020
EAPC inviterer til den 11. verdenskongressen for forskning innen palliative emner. Kongressen skal denne gang være i Palermo og kan by på vakre italienske opplevelser i tillegg til gode muligheter til å møte eksperter innen palliativ medisin og høre siste nytt fra forskningsfronten.

ÅRSMØTE NFPM 2019

26. oktober 2019
NFPM ÅRSMØTE 21. november 2019 Referatet er klart.

Side 1 av 8