2023 2022 2021 2020 2019 2018 Eldre

Aktuelt

22. mars 2023

Kodegruppen

NFPM har en kodegruppe som jobber med nasjonale særkoder for palliasjon. Se hvem som er medlem her.
22. mars 2023

Valg av nytt styre til EAPC 2023

Som medlemsorganisasjon i European Association for Palliative Care har NFPM, sammen med Norsk Palliativ Forening, nominert en felles kandidat, Arve Nordbø, til styret som velges i juni 2023. Les mer om vår kandidat her: https://eapcnet.eu/2023-board-candidates/ Selve valget vil foregå online mellom 5. og 16. juni. Dette kan du lese mer om her:  https://eapcnet.eu/2023elections/
11. januar 2023

11. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 11. gang med oppstart i september 2023.
03. januar 2023

Reisebrev fra Mummidalen

I slutten av november var gjengen med leger som går nordisk spesialiseringskurs i palliativ medisin samlet igjen. Denne gangen i Naantali Finland, også kjent som Mummidalen. Dette var fjerde av seks moduler, i kurset som er det tiende siden kursene startet i 2001-2002, det nest siste som arrangeres, og det siste kullet der alle de nordiske landene er representert. Her er noen korte inntrykk fra kurset fra de norske kursdeltakerne.
14. september 2022

Oxford textbook tilgang ordnet

Den digitale tilgangen til «Oxford textbook of palliative medicine» for våre medlemmer har vært nede en periode grunnet flytting av den digitale publiseringsplattformen til Oxford University Press. Dette er nå ordnet. Medlemmer kan logge inn og følge instruksene via lenken nederst på hjemmesiden.
31. august 2022

Årsmøte 2022

Årsmøtet i NFPM 2022 finner sted 14.09.2022 i Molde under Landskonferansen i Palliasjon, og vil også kunne følges på MS Teams. Se innkalling og vedlegg under.
24. mars 2022

PRC seminar i Aarhus

PRC arrangerer seminar i Aarhus 16-18. november 2022.
02. januar 2022

Kodepraksis fra 1.1.22

Fra 010122 kommer en ny takst; WRBA30: Annen palliativ behandling. Denne koden skal brukes der kravet til de andre WRBA-kodene ikke er oppfylt, og denne koden gir IKKE refusjonstillegget for palliativ behandling. Med innføring av denne koden vil beskrivelsen av palliasjon være dekket, og det vil derfor ikke være nødvendig å benytte Z51.5 lenger. Z51.5 vil ikke gi noen ekstra informasjon når prosedyrekoder benyttes.
22. november 2021

Landskonferansen - send inn abstracts!

I forbindelse med den 17. landskonferansen i palliasjon som arrangeres i Molde 14. - 16. september 2022, vil vi invitere alle som jobber og er engasjert i det palliative fagfeltet i Norge til å sende inn abstract til konferansen.

Side 1 av 9