8. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin avsluttet 10. mai 2019

Ti leger fra Norge fullførte kurset og mottok sitt diplom.
Fra venstre, bakre rekke: Torstein Hagen Michelet, AHUS; Anne Fasting, Sykehuset Møre og Romsdal; Hans van der Werff, AHUS; Asbjørg Mindnes, St. Olavs hospital / Lukas Hospice, Betania Malvik. Fremre rekke: Nadine Lorentzen, Haraldsplass Diakonale Sykehus; Maren Anne Berglund, Sykehuset Innlandet; Victoria Gjerpe, Lovisenberg Diakonale Sykehus; Bjørg Sjøblom og Anne Kari Knudsen, OUS. Olav Magnus Fredheim, AHUS, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Vi gratulerer!
NSCPM_Norwegian group 100519.JPG