11. Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin

Nordic Specialist Course in Palliative Medicine blir arrangert for 11. gang med oppstart i september 2023.
Illustrasjon til NFPM kurs 2023

Kurset strekker seg over to skoleår og avsluttes i mai 2025. De 38 plassene vil bli fordelt mellom Norge, Danmark, Finland og Island. Kurset arrangeres av spesialforeningene for palliativ medisin i disse landene.

Kurset består av seks kursuker som holdes på ulike steder i Norden. Deltakerne må gjøre et avgrenset forsknings- eller fagutviklingsprosjekt som del av kurset. Det er hjemmeoppgaver mellom modulene og en skriftlig, avsluttende eksamen. Målsettingen med kurset er å gi den teoretiske utdanningen som kreves til Kompetanseområde palliativ medisin.

Vedlagt her er brosjyre om kurset og søknadsskjema for søkere i Norge.
Mer informasjon finnes på kursets hjemmeside, www.nscpm.org og i NFPMs medlemsbrev nr 4-2022.

Søknadsfrist er 15. mars 2023. Søkere som er i et utdanningsløp til Kompetanseområde palliativ medisin og arbeider på et godkjent utdanningssted til kompetanseområdet, vil bli prioritert. Det vil også bli tatt geografiske hensyn.