Siste nytt om ÅRSMØTE 2023

Siste nytt!
Det blir endringer i annonsert årsmøteplan.
Møtet begynner til samme tid (kl. 17.00) og holdes på samme sted som tidligere annonsert.
På grunn av at Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har bestemt at de ønsker ny gjennomgang av muligheten for å opprette palliativ medisin som påbygningsspesialitet innenfor dagens spesialiststruktur, blir vi rådet av Legeforeningen til ikke å legge ned NFPM som spesialforening nå, og heller ikke opprette ny fagmedisinsk forening. Saker angående avvikling av spesialforening, oppretting av fagmedisinsk forening, vedtekter og utnevning av av representant til faglandsrådet vil derfor utgå. Det vil bli satt av litt tid etter årsmøtet til å diskutere denne utviklingen.
Tidsplan for møtet:
Årsmøtet: 17.00 - 18.00
Diskusjon: 18.00 - 18.30

På grunn av dette sendes lenke til digital deltakelse på årsmøtet i epost til alle foreningens medlemmer.
forsamling av mennesker
Årsmøtet 2023

Til alle medlemmer av Norsk forening for palliativ medisin

Velkommen til årsmøte i NFPM torsdag 16.11.23 kl. 17 – 17.30

Sted: Best Western Plus Oslo Airport, møterom Evenes

Deltagelse: Fysisk oppmøte eller digitalt via Teams.

NB: Lenke til digital deltakelse vil sendes ut den 16. november, til de som forhåndsmelder seg senest én dag før årsmøtet (det vil ikke bli satt opp digitalt møte dersom ingen melder interesse på forhånd, da dette er ressurskrevende, og vi trenger oversikt slik at ikke uvedkommende møter).

Videre er det fint om du melder deg på selv om du skal møte fysisk, slik at vi skaffer nok kaffe😊 Påmelding: (Digital) deltakelse på årsmøtet 2023

Saksliste:

 1. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer som kan skrive under møteprotokoll
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Årsberetning fra styret
 4. Regnskap 2022
 5. Valg av valgkomité for stiftelse av NFPM som fagmedisinsk forening
 6. Nedleggelse av NFPM som spesialforening under legeforeningen.

nfpm@legeforeningen.net

Kristiansund 01.11.2023

For styret i NFPM
Anne Fasting
Leder

Til alle medlemmer av Norsk forening for palliativ medisin

Velkommen til stiftelsesmøte for NFPM som fagmedisinsk forening, torsdag 16.11.2023 kl. 17.30 - 18.30

Sted: Best Western Plus Oslo Airport, møterom Evenes

Deltagelse: Fysisk oppmøte eller digitalt via Teams.

NB: Lenke til digital deltakelse vil sendes ut den 16. november til de som forhåndsmelder seg senest én dag før årsmøtet (se informasjon over)

Saksliste:

 1. Valg av møteleder, referent, tellekorps og to medlemmer som kan skrive under møteprotokoll
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Vedtekter for NFPM
 4. Valgkomitéens innstilling til styrevervene
 5. Valg av valgkomité og revisor
 6. Valg av representant til faglandsrådet (evt)
 7. Budsjett 2024
 8. Medlemskontigent for assosierte medlemmer av NFPM
 9. Tidspunkt for valg i fremtiden

nfpm@legeforeningen.net

Kristiansund 01.11.2023

For styret i NFPM
Anne Fasting
Leder