Palliativ medisin som ny spesialitet?

Lurer du på hva som skjer i saken om ny spesialitet i palliasjon? Her finner du en oppsummering.