"A key to my survival"

Helgen 17.- 19. mars arrangerte NFPM kurs i etikk, kommunikasjon, veiledning og mestring for leger som arbeider i palliativ medisin på Røros. Axel Carlberg, som flere kjenner fra Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin, var leid inn som foredragsholder.

Siri Brelin, leder i NFPM, på Røros

Siri Brelin, leder i NFPM, på Røos.

Kurset hadde 25 deltagere fra hele landet.

Om Axel Carlberg står det på MiL institute sin hjemmeside: 

"Axel är doktorn i etik och som efter många år som präst och forskare, idag jobbar med individuell chefsutveckling, ledningsgruppsutveckling och värdegrundsarbete i både offentlig- och privatsektor. Vare sig det gäller individ eller företag, ser Axel det som sin uppgift att vara en katalysator för mänsklig växt och förbättrade sociala relationer. Med sin akademiska kompetens och erfarenhet från många olika kulturella miljöer och länder, stöttar han chefer och ledningsteam att kommunicera bättre utåt tack vare den inre tydlighet som ett värderingsgrundat ledarskap ger." 

http://www.milinstitute.se/omoss/vara-konsulter/axel-carlberg

Kurset fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltagerne.

I mai 2017 var regnskapet for kurset ferdig. NFPM sponset hver av deltagerne med 728 kr.