Betydningen av Nordisk spesialistkurs for utviklingen av palliasjon i Norden

En spørreundersøkelse blant 150 tidligere kursdeltagere ble presentert på EAPC-kongressen i København i mai.
verdenskongress i København 8.-10. mai 2015

I år er det 10 år siden første kull ble uteksaminert fra Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin. Styringsgruppen for kursert (bildet) har gjennomført en spørreundersøkelse blant deltagerne på de fem første kursene 2003-2013.

Undersøkelsen ble presentert som poster på European Association for Palliative Care World Congress i København 8.-10. mai 2015, se vedlegget nedenfor