Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Eldre

Liste over godkjente utdanningssteder til Kompetanseområde palliativ medisin

Her er en liste over godkjente utdanningssteder til Kompetanseområde palliativ medisin pr desember 2014.
29. mars 2015