Registrering til 9th World Research Congress of the EAPC in Dublin

Medlemsnummeret i NFPM er det samme som medlemsnummeret i Legeforeningen. Dette til orientering, for det må oppgis ved registrering til 9th World Research Congress of the EAPC in Dublin.

Kongressen arrangeres fra 9.-11. juni 2016.