Norsk forening for palliativ medisin

Spesialforening

Eldre

Registrering til 9th World Research Congress of the EAPC in Dublin

Medlemsnummeret i NFPM er det samme som medlemsnummeret i Legeforeningen. Dette til orientering, for det må oppgis ved registrering til 9th World Research Congress of the EAPC in Dublin.
11. februar 2016

Kongressen arrangeres fra 9.-11. juni 2016.