The Declaration of Venice

EAPC og International Association for Palliative Care (IAHPC) har utarbeidet en strategi for å utvikle og fremme palliativ forskning, med et særlig fokus på utviklingsland. Under EAPC-konferansen i Venezia i 2006 ble initiativet diskutert og en deklarasjon signert til støtte for palliativ forskning over hele verden.